Správa uživatelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce >

Správa uživatelů

Editace tabulky s údaji o vstupu uživatelů do programu

Zobrazení právě pracujících uživatelů

Uvolnění systému-odpojení uživatelů

Tyto funkce byly přesunuty do modulu Aktualizace z www.

 

Definice přístupu zaměstnanců desktop i WEB

Definice přístupu rodičů, dohledů a žáků k WEBu

Rozdělit účty