Definice přístupu zaměstnanců

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Správa uživatelů >

Definice přístupu zaměstnanců

V hlavní nabídce zvolíme Správce, Správa uživatelů WEB aplikace, Definice přístupu zaměstnanců k desktop i WEB.

Při zapisování nového zaměstnance je automaticky vygenerováno heslo, které slouží pro přihlášení do desktopových modulů i do Webové aplikace. Je rovněž vygenerováno přihlašovací jméno - obvykle příjmení bez diakritiky. Pokud u zaměstnance vymažeme přihlašovací jméno, nebude mít přístup do Webové aplikace. Údaje můžeme přepsat, případně vygenerovat nové.

Pro automatické generování přihlašovacích údajů nejdříve nastavíme formát nového loginu

Máme na výběr: rodné číslo+kód alfa (num) = prvních šest číslic z rodného čísla + čtyři náhodná písmena (čísla), příjmení+kód = pět znaků z příjmení + pět náhodných číslic, osobní číslo - doplní se na deset znaků náhodnými číslicemi a písmeny, načíst výraz z PUBLIC.INI - plně uživatelské nastavení pro generování přihlašovacího jména v sekci [BakaWEB].

Příklad:

[BakaWEB]

loginUcit=OdstranDiakrit(left(prijmeni,7)+left(jmeno,1))+subs(m.akt_rok,3,2)+'U'

Přihlašovací jméno bude ve tvaru: prvních sedm písmen bez diakritiky z příjmení + první písmeno ze jména + první rok ze školního roku (např. u školního roku 14/15 zde bude číslo 14) + písmenu U

Přihlašovací jméno pro učitele Záleský Martin vygenerované ve školním roce 2014/2015 - ZaleskyM14U  

Dále můžeme nastavit prefix (předponu) přihlašovacího jména, který bude pro všechny uživatele stejný.

Pomocí tlačítka Další utility můžeme u vybraných záznamu odstranit (znovu generovat) login (heslo) - záznamy následně vybereme. Pokud je v Parametrech webové aplikace vyžadován při změně hesla bezpečnostní kód, pak je zde navíc možnost u vybraných záznamů odstranit (doplnit) bezpečnostní kódy pro změnu hesla - záznamy následně vybereme, případně nevázané bezpečnostní kódy pro změnu hesla (operativní použití) - což nám umožní vygenerovat hesla, která nejsou vázaná na přihlašovací údaje, a lze je použít pro změnu hesla u libovolného uživatele.

Pro případné testování Webové aplikace nebo řešení problémů, je možnost použít univerzální přihlašovací jméno a heslo, kterým se lze přihlásit pod kterýmkoliv uživatelem a vidět přesně to, co vidí daný uživatel. Takovému účtu se říká SUPERUSER a definujeme ho pomocí tlačítka Další utility, definovat uživatele SUPERUSER (s platností max. do ...) - nastavíme dobu platnosti tohoto účtu, maximálně tři dny.

Změna přihlašovacích údajů na Kartě zaměstnance

Zaměstnanci mohou přihlašovací údaje také měnit na Kartě zaměstnance, záložka Školní údaje, tlačítko Změna hesla a položka Přihlašovací jméno do web aplikace.