Správa modulů, uživatelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému > Aktualizace >

Správa modulů, uživatelů

Od verze 15/16 je tato funkce přesunuta do Portálu systému Bakaláři, ikona , nabídka Správa uživatelů a Blokování systému proti spuštění.

 

 

Zobrazení informací o přihlášeních uživatelů k různým modulům a možnost uzamčení systému získáme pomocí nabídky Aktualizace a Správa modulů, uživatelů nebo stiskneme tlačítko .

Na záložce Správa uživatelů si může nechat zobrazit aktuálně přihlášené uživatele nebo uživatele přihlášené v určitém období. Lze vybrat konkrétní modul nebo nechat zobrazit informaci o všech modulech, jednoho uživatele nebo všechny.

Po každé změně parametrů zobrazení je třeba provést aktualizaci seznamu přihlášených uživatelů. Vidíme vždy název modulu, uživatele, datum i čas přihlášení a odhlášení.

Můžeme zaslat zprávu vybranému uživateli

,

případně všem uživatelům v seznamu .

Pokud uživatel nestandardně ukončil práci s některým modulem programu Bakaláři, pak je u jeho záznamu zapsáno modul neodpovídá.  Tyto záznamy můžeme smazat .

Tyto informace mohou být užitečné při výskytu nějakých chyb nebo také při aktualizaci programu, ošetření dat,... , během které musí být uživatelé odhlášeni.

Samotné odhlášení uživatelů a uzamčení systému provedeme na záložce Správa modulů, blokování spuštění.

Pokud je vybráno aktivovat v Systému Bakaláři možnost blokovat jednotlivé moduly proti spuštění, budeme moci zablokovat jen některý z modulů, jinak jen celý systém kromě modulu Aktualizace z www.

Pomocí tlačítka přidáme blokování.

Zvolíme zablokování celého systému nebo jeho částí, datum a čas blokování (nejbližší čas blokování je za tři minuty od aktuálního času) a délku blokování (od pěti minut až do neurčita). Můžeme zapsat poznámku, která se případně zobrazí přihlášeným uživatelům. Blokování můžeme provést na všech počítačích (např. v případě aktualizace) nebo kromě některého z aktuálně připojených počítačů (např. v případě nutnosti ošetření dat), předvybrán je počítač, ze kterého je modul spuštěn. Nakonec zvolíme, zda chceme zaslat zprávu přihlášeným uživatelům.

Pokud je přihlášen správce systému, bude moci na zprávu odpovědět.

Pokud se uživatel neodhlásí, bude na uzamčení systému opět upozorněn pět a jednu minutu před vypršením termínu.

V případě nutnosti může uživatel oddálit uzamčení o pět minut.

Pokud se uživatel v daném časovém úseku neodhlásí, bude odhlášen systémem.

Případné blokování můžeme po výběru zrušit tlačítkem .

V době blokování systému se uživatelé nebudou moci přihlásit do jednotlivých modulů, zobrazí se jim upozornění o uzamčení systému.

Pro správné blokování je dobré zajistit jednotný čas na počítačích. Čas na jednotlivých stanicích můžeme zjistit pomocí tlačítka .