Matrika pro ZŠ - změny od 1. 9. 2023

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Matrika pro ZŠ - změny od 1. 9. 2023

Evidence, Karta žáka:

 

záložka Os. údaje

spád. - určíme, zda dítě dle bydliště patří do spádového obvodu školy

spádový obvod

mimo spádový obvod

spádovost se nestanovuje (týká se škol zřízených v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona nebo škol zřízených jiným zřizovatelem než obcí nebo svazkem obcí)

 

Od 1. 9. 2023 dochází ke změnám v číselníku RAKO (Resortní kvalifikátor státního občanství).

31. 8. 2023 končí platnost hodnoty Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR. Tato hodnota je nově nahrazena třemi novými kódy.

A Azylant nebo žadatel o azyl

D Osoba s dočasnou ochranou v ČR

K Osoba s doplňkovou ochranou v ČR

U žáků, kteří mají evidovánu hodnotu Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR, je potřeba vybrat z číselníku jeden z nových kódů a zapsat změnu do historie s datem platnosti od 1. 9. 2023.

 

záložka Matrika, předchozí vzdělávání

IZO školy - IZO předchozího působiště

 

záložka Matrika, spec. údaje-záznamy

Znalost vyučovacího jazyka (ZVJ – znalost vyučovacího jazyka) - možno zadat nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka

Nárok na jazykovou podporu (JAZ_PODP - nárok na jazykovou podporu)  - možno zadat, zda má žák nárok na jazykovou podporu (týká se pouze cizinců, Češi vždy kód „0“)

Účast na jazykové přípravě (JAZ_PRIP - jazyková příprava) - možno zadat, zda se žák účastní jazykové přípravy (týká se Čechů i cizinců)

 

Od 1. 9. 2023 musí být každý žák ve školním roce 2023/24 zařazen do konkrétního ročníku a třídy. Pokud má škola v evidenci žáka vzdělávajícího se v zahraničí a má u něj zatržen příznak nezařazení do třídy a ročníku, je potřeba platnost tohoto záznamu k 31. 8. 2023 ukončit a zadat nový záznam s platností od 1. 9. 2023, kde bude tento příznak odtržený.

Pokud zůstane příznak nezařazení do třídy a ročníku zatržen i v záznamu platném po 31. 8. 2023, upozorní na tento stav kontrola při přípravě dat pro předávání na MŠMT.