JAZ_PODP - nárok na jazykovou podporu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZ_PODP - nárok na jazykovou podporu

předává typ školy

 

 

 

nárok na jazykovou podporu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Hodnotu 1 uvádějí žáci - cizinci s nárokem na jazykovou podporu podle § 20 školského zákona (kteří plní PŠD v ČR max. 12 měsíců). U žáků se státním občanstvím České republiky bude vždy uvedena hodnota 0.

Zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

 

Může nabývat pouze hodnot

1 – žák má nárok na jazykovou podporu

0 – žák nemá nárok na jazykovou podporu