JAZ_PRIP - jazyková příprava

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZ_PRIP - jazyková příprava

předává typ školy

 

 

 

jazyková příprava

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Hodnotu 1 uvádějí žáci, kteří se účastní jazykové přípravy ve své kmenové nebo jiné určené škole

Zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

 

Může nabývat pouze hodnot

1 – žák se účastní jazykové přípravy

0 – žák se neúčastní jazykové přípravy