Matrika pro přípravné třídy/přípravný stupeň

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Matrika pro přípravné třídy/přípravný stupeň

Abychom mohli odevzdat data přípravné třídy/přípravného stupně, musíme navíc ve Společném prostředí u Třídy nastavit:

 

Kategorie

přípravná třída ZŠ

přípravný stupeň ZŠ speciální

 

Vyučovací jazyk (číselník RAJO)

Český

Český s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

Polský

 

 

V Evidenci na Kartě žáka nastavíme:

 

záložka Os. údaje

spád. - určíme, zda dítě dle bydliště patří do spádového obvodu školy

spádový obvod

mimo spádový obvod

spádovost se nestanovuje (týká se škol zřízených v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona nebo škol zřízených jiným zřizovatelem než obcí nebo svazkem obcí)

 

Od 1. 9. 2023 dochází ke změnám v číselníku RAKO (Resortní kvalifikátor státního občanství).

31. 8. 2023 končí platnost hodnoty Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR. Tato hodnota je nově nahrazena třemi novými kódy.

A Azylant nebo žadatel o azyl

D Osoba s dočasnou ochranou v ČR

K Osoba s doplňkovou ochranou v ČR

U žáků, kteří mají evidovánu hodnotu Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR, je potřeba vybrat z číselníku jeden z nových kódů a zapsat změnu do historie s datem platnosti od 1. 9. 2023.

 

záložka Matrika, současné vzdělávání

kód zahájení (číselník RAZM)

Standardní

Přestup z jiné školy

Dodatečný odklad (návrat ze ZŠ)

Návrat ze zahraničí (u pov. předšk. vzděl.)

 

záložka Matrika, předchozí vzdělávání

předchozí působiště (číselník RAPT)

Žádné

Mateřská škola        

Přípravná třída ZŠ

Přípravný stupeň ZŠ spec

Dodatečný odklad (ze ZŠ)

Jiné

 

IZO školy - IZO předchozího působiště

 

záložka Matrika, spec. údaje-záznamy

Znalost vyučovacího jazyka (ZVJ – znalost vyučovacího jazyka) - možno zadat nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka