Matrika pro MŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Matrika pro MŠ

Abychom mohli odevzdat data mateřské školy, musíme navíc ve Společném prostředí u Třídy nastavit Jednotku .

Zvolíme

Druh provozu

celodenní

polodenní

internátní

 

Vyučovací jazyk (číselník RAJO)

Český

Český s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

Polský

 

 

V Evidenci na Kartě žáka nastavíme:

 

záložka Os. údaje

spád. - určíme, zda dítě dle bydliště patří do spádového obvodu školky

spádový obvod

mimo spádový obvod

spádovost se nestanovuje (týká se škol zřízených v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona nebo škol zřízených jiným zřizovatelem než obcí nebo svazkem obcí)

 

Od 1. 9. 2023 dochází ke změnám v číselníku RAKO (Resortní kvalifikátor státního občanství).

31. 8. 2023 končí platnost hodnoty Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR. Tato hodnota je nově nahrazena třemi novými kódy.

A Azylant nebo žadatel o azyl

D Osoba s dočasnou ochranou v ČR

K Osoba s doplňkovou ochranou v ČR

U žáků, kteří mají evidovánu hodnotu Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR, je potřeba vybrat z číselníku jeden z nových kódů a zapsat změnu do historie s datem platnosti od 1. 9. 2023.

 

záložka Matrika, současné vzdělávání

kód zahájení (číselník RAZM)

Standardní

Přestup z jiné školy

Dodatečný odklad (návrat ze ZŠ)

Návrat ze zahraničí (u pov. předšk. vzděl.)

 

druh vzdělávání - pokud je odlišný od druhu provozu třídy

celodenní

polodenní

internátní

 

 

záložka Matrika, spec. údaje-záznamy

Způsob plnění docházky (číselník RASM) - můžeme zadat nestandardní předškolní vzdělávání

Vzdělávání podle § 34 odst. 10 ŠZ

Individuální vzdělávání podle § 34b ŠZ

 

 

Znalost vyučovacího jazyka (ZVJ – znalost vyučovacího jazyka) - možno zadat nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka

 

Předávání dat

Předávání dat provedeme podobně jako např. u základní školy - viz Vlastní předávání dat ze školní matriky

 

Po výběru jednotky Mateřská škola musíme navíc vyplnit:

 

Druh provozu školy/pracoviště

celodenní

polodenní

internátní

 

Rozlišení školy/pracoviště

Bez rozlišení

Firemní MŠ

Lesní MŠ

Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 

Dále nastavíme průměrnou dobu provozu v hodinách za den