Matrika pro MŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Matrika pro MŠ

Abychom mohli odevzdat data mateřské školy, musíme navíc ve Společném prostředí u Třídy nastavit Jednotku .

Zvolíme

Druh provozu

celodenní

polodenní

internátní

 

Vyučovací jazyk (číselník RAJO)

Český

Český s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

Polský

 

 

V Evidenci na Kartě žáka nastavíme:

 

záložka Os. údaje

spád. - určíme, zda dítě dle bydliště patří do spádového obvodu školky

spádový obvod

mimo spádový obvod

 

záložka Matrika, současné vzdělávání

kód zahájení (číselník RAZM)

Standardní

Přestup z jiné školy

Dodatečný odklad (návrat ze ZŠ)

Návrat ze zahraničí (u pov. předšk. vzděl.)

 

druh vzdělávání - pokud je odlišný od druhu provozu třídy

celodenní

polodenní

internátní

 

 

záložka Matrika, spec. údaje-záznamy

Způsob plnění docházky (číselník RASM) - můžeme zadat nestandardní předškolní vzdělávání

Vzdělávání podle § 34 odst. 10 ŠZ

Individuální vzdělávání podle § 34b ŠZ

 

 

 

Předávání dat

Předávání dat provedeme podobně jako např. u základní školy - viz Vlastní předávání dat ze školní matriky

 

Po výběru jednotky Mateřská škola musíme navíc vyplnit:

 

Druh provozu školy/pracoviště

celodenní

polodenní

internátní

 

Rozlišení školy/pracoviště

Bez rozlišení

Firemní MŠ

Lesní MŠ

Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 

Dále nastavíme průměrnou dobu provozu v hodinách za den