Typy známek a váha

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Typy známek a váha

viz také

V průběžné klasifikaci zadáváme známku (případně body, procenta), typ známky a  případně datum či poznámku.Typy známek a váhy definujeme v nabídce Správce. Kontrolní průměr je počítán ze známek a jejich vah. Známka s minusem se započítává jako “známka a půl”. Zapisujeme-li např. výsledky kontrolní práce, zapíšeme u žáků, kteří nepsali, znak N.

Pro univerzálnost typů známek průběžné klasifikace doporučujeme definovat typy s názvy 1 až 9 a vahou odpovídající názvu (a dále např. typ A s vahou 10, B s vahou 11 atd.).

Viz také:

Známky dodatkové (průběžná klasifikace)

Určení výsledné známky na základě průběžného hodnocení