Známky s minusem, funkce některých kláves

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Známky s minusem, funkce některých kláves

viz také

Pomocí tlačítka nastavujeme způsob zápisu známek s minusem.

nezapisovat známky s minusem. Po zápisu známky přejde kurzor automaticky do dalšího pole.

standardní zápis známek s minusem. Nejprve zapíšeme číslici, pak stiskneme minus (alternativně M). Pro přechod do dalšího pole je třeba stisknout klávesu Enter.

 známky s minusem přes návěští minus - doporučený rychlý zápis . Chceme-li zapsat známku  s minusem, nejprve stiskneme minus (alternativně M), pak teprve číslici. Po zápisu známky přejde kurzor automaticky do dalšího pole. Stiskneme-li tedy nejprve číselnou hodnotu, přejde kurzor na další známku bez čekání na případný znak minus.

Pohyb kurzoru po zápisu známky při práci v tabulce závisí na nastavení přepínače v dolní liště = dolů , = doprava.

Známku vymažeme klávesou Delete nebo pomocí mezerníku.

Pro plánované hodnocení použijeme místo známky symbol otazník.

Viz také:

Definice hlavičky sloupce - plánování prací a zkoušení

Určení výsledné známky na základě průběžného hodnocení