Známky, body, procenta

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Známky, body, procenta

viz. také

V průběžném hodnocení lze zapisovat známky a případně body nebo procenta.

Nastavení je třeba provést v Parametrech systému BAKALÁŘI - záložka Evidence.

Bodové a procentuální hodnocení nelze kombinovat. U bodového hodnocení se vždy uvádí maximální možný počet bodů, které lze získat. Je proto obecnější než procentuální, to lze chápat jako získaný počet bodů ze sta.

 

V dialogu zápisu známek, v kartě žáka, v sestavách a na webu je uváděn "kontrolní průměr".

V případě známkového hodnocení je to vážený průměr známek - např. 1,25

V případě bodového hodnocení je to standardně součet získaných bodů/součet maxim bodů - např. 0,85. Je-li pro úvazek nastaveno, že se uplatňuje absolutní součet bodů, pak součet získaných bodů - např. 225.

V případě procentuálního hodnocení je to shodné jako u bodového, pouze se zobrazí např. 85 místo 0,85.

 

 

U jednotlivého bodového hodnocení lze přímo uvést přepočet na známku. Pak se takové bodové hodnocení chová při výpočtu průměru či určení výsledné známky jako známka.

 

 

Zřejmě více používanou možností je určit výslednou známku (čtvrtletní či pololetní) na základě bodů získaných za celé pololetí.

 

Barevné odlišení hlaviček sloupců v tabulce průběžné klasifikace.

Barevné odlišení při zápisu po jednotlivých žácích.

Viz také:

Určení výsledné známky na základě průběžného hodnocení