Zápis v tabulce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Zápis v tabulce

Hlavička sloupce

Pro každý sloupec známek lze definovat tzv. hlavičku. Ta zpravidla obsahuje titulek (stručný popis hodnocení) a typ známky (včetně váhy). Dále případně datum (u písemné práce) a téma - podrobnější poznámku. Editaci hlavičky vyvoláme kliknutím levým tlačítkem myši v hlavičce sloupce.

Poznámka: V dialogu zápisu jednotlivých žáků editaci hlavičky vyvoláme levým tlačítkem myši na pořadovém čísle zcela vlevo.

Za číslem s tečkou v titulku hlavičky nepoužíváme mezeru, aby nedošlo ke zbytečnému zalomení řádku. Případně použijeme pomlčku.

Předlohy hlaviček

Pomocí tlačítek a lze uložit a následně načíst předlohy hlaviček sloupců. Ve druhém pololetí lze načíst hlavičky z pololetí prvního. Blíže viz předlohy hlaviček.

Využití MS Excel

V dialogu zápisu v tabulce, případně v základním dialogu klasifikace, lze exportovat data do XLS formátu a naopak importovat data .

Popis práce v tabulce

Práci v tabulce vysvětlují popisky - bubliny v obrázku. Pro rychlost zápisu je důležité nastavení přepínačů v dolní liště: známky s minusem a pohyb kurzoru po zápisu známky při práci v tabulce:

= dolů

= doprava.

Tlačítkem v dolní liště lze nastavit filtr na vybrané sloupce. Lze použít například: 5-10 nebo 1,2,5,7,9,11 nebo 1-5,10,15,20-30 atd. .

Tlačítkem lze zapnout automatické zobrazování podrobné informace k hodnocení při pohybu v tabulce.

Datum a téma - poznámka

Chceme-li zapisovat při práci v tabulce u jednotlivých žáků datum práce (zkoušení) a téma - poznámku, použijeme jednu z možností:

DoubleClick na buňce s hodnocením, čímž vyvoláme dialog podrobné editace

pravé tlačítko myši v hlavičce sloupce, čímž vyvoláme zápis hodnocení jednoho sloupce

DoubleClick v buňce příjmení žáka, čímž vyvoláme dialog zápisu hodnocení jednoho žáka

Zápis hodnocení jednoho sloupce

Barevné odlišení hlaviček sloupců