Známky dodatkové (průběžná klasifikace)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Známky dodatkové (průběžná klasifikace)

viz také

Definujeme jednopísmennou zkratku a odpovídající text, například:

A - nemoc (absence)

X - nehodnocen

O - omluven

? - plánovaná práce

P - pětiminutovky či jiné drobné známky uložené v poznámce

Viz také:

Průběžná klasifikace - typy známek

Známky dodatkové