Známky dodatkové

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Známky dodatkové

viz také

Definujeme jednopísmennou zkratku a odpovídající text, který bude podobně jako známkové palety vytištěn na vysvědčení. Jako příklady dodatkových známek uveďme známku nehodnocen, uvolněn.

Pro slovní hodnocení v jednotlivých předmětech využíváme dodatkovou známku S.

Obyčejná známka bez vedlejšího významu - v sestavách přehledy prospěchu, statistiky jednotlivých tříd nebude uváděn výčet žáků, kteří jsou hodnoceni touto známkou.

Na blanketu vysvědčení - nabídka Sestavy, Vysvědčení - definujeme, zda budou dodatkové známky tištěny zkratkou či plným textem.

Viz také:

Přižazení známkových palet na vysvědčení

Známkové palety - základní