Palety známek na vysvědčení

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Palety známek na vysvědčení

viz také

Paletou známek rozumíme stupnici, která je používána pro hodnocení z určitých předmětů (1,2,3,4,5, výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný,...).

Palety známek vytváříme v nabídce Správce, Palety známek, hodnocení viz. Známkové palety - základní.

Vstoupíme-li do Změn formátu vysvědčení, můžeme v nabídce Definice palet známek určit pro každý typ předmětu paletu známek, která bude použita pro hodnocení ve všech předmětech tohoto typu.

Poznámka:

Místo klasické známky ve formě textu lze tisknout obrázek  .

Viz také:

Parametry položky

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Proškrtávání kolonek

Příprava nového formuláře

Tisk vysvědčení

Vložení závislého (proměnného) obrázku

Základní ovládání - horké klávesy

Známkové palety - základní

Známky dodatkové