Vysvědčení - tisk

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - tisk

viz také

Po volbě Tisk vysvědčení je třeba zadat řadu parametrů pro tisk v dialogovém okně. Jelikož si systém pamatuje poslední nastavení, bude třeba většinou pouze vybrat žáky pro tisk.

Poznámka:

Tiskneme-li s nastavením Tisk s výzvou, lze mezi tiskem jednotlivých vysvědčeními upravit předposun papíru (když předtištěné blankety nejsou naprosto stejné).

Určení žáků pro tisk

Žáci jedné třídy - tisk vysvědčení jedné třídy. Lze určit žáka, od něhož se bude tisknout.

Žáci více tříd - tisk vysvědčení více tříd

Vybraní žáci - tisk vysvědčení vybraných žáků (tisk po opravných zkouškách, přetisk zkaženého vysvědčení).

Nastavení filtru

Tisk vysvědčení jen těch žáků, kteří splňují definovanou podmínku. Lze využít např. při tisku maturitních vysvědčení.

Definice varování před tiskem

Lze volit, zda budeme před tiskem vysvědčení žáka s dodatkovými známkami, známkou 5 či nevyhodnoceným prospěchem na tuto skutečnost upozorněni s možností vysvědčení netisknout.

Editace před tiskem - náhled

Před tiskem vysvědčení každého žáka vstoupíme do editoru, kde lze pozměnit po dvojím kliknutí na údaji text, který bude tištěn. Editaci před tiskem použijeme ve výjimečných případech, kdy se program nechová tak, jak bychom chtěli a na radu na horké lince nezbývá čas.

Školní rok a období

U každého údaje na vysvědčení je definováno, zda se má tisknout v 1., 2. pololetí či u maturity. Zde vybíráme, zda se budou tisknout pouze údaje definované pro 1. nebo 2. pololetí (tisk na konci každého pololetí), údaje pro obě pololetí (tisk opisů; tisk celého vysvědčení na konci roku) nebo bude tištěno maturitní vysvědčení.

První, druhé pololetí proškrtnout

Použijeme při změně oboru, příjmení, způsobu hodnocení, příchodu či odchodu žáka,...

Viz také:

Vyplnění předtištěného formuláře

Příprava formuláře vysvědčení

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Proškrtávání kolonek

Známkové palety

Algoritmus tisku