Vysvědčení - tvorba

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - tvorba

viz také

V programu Bakaláři je připravena převážná většina tiskopisů vysvědčení. Pakliže je nějaký formulář vysvědčení pozměněn či vydán zcela nový (na základě změny vyhlášky), lze zpravidla v brzké době stáhnout odpovídající sestavu na stránkách https://www.bakalari.cz/Schools/SchoolReport. Sestavy jsou připraveny tak, aby nevyžadovaly větší úpravy. Většinou je třeba pouze nastavit tzv. předposun papíru.

Při přípravě blanketu vysvědčení poskytuje program Bakaláři široké možnosti.

Před přípravou formuláře typu vysvědčení je vhodné naskenovat formulář (blanket), na který budeme tisknout. Je zbytečné skenovat s příliš velkým rozlišením. Důležité je pouze, aby byly zřetelně vidět všechny čáry či kolonky, do kterých se budou údaje umísťovat. Systém Bakaláři umí načíst podklad ve formátech BMP a JPG.

Podstatou přípravy blanketu vysvědčení je umísťování jednotlivých položek či objektů do formuláře na obrazovce. Velikost prostoru na obrazovce, kam lze objekty umísťovat, je dána velikostí podkladové bitmapy. Není-li nastaven žádný podklad, je nutné nastavit velikost pracovní plochy blanketu. Systém automaticky přednastaví tyto rozměry na velikost dodávaných BMP souborů s naskenovanými blankety.

Objekty napoprvé neumístíme přesně tak, jak si přejeme. Proto máme možnost použít zarovnání objektů. Pro údaje předmětů či proškrtnutí pak využijeme nastavení rozteče - řádkování.

Jaké možnosti umístění objektů nám příprava formuláře poskytuje:

Běžné položky

dialogovém okně parametry položky nalezneme všechny údaje, které se běžně na vysvědčení vyskytují. Jedná se hlavně o osobní data (příjmení a jméno, rodné číslo, datum narození,...), údaje o studiu (třída, zaměření, studijní obor, číslo v třídním výkazu,...).

Názvy a známky z předmětů

Přestože lze tyto údaje zadávat do formuláře jako běžné položky, vhodnější je volit tzv. Skupinové zadávání v nabídce Položka. Zde můžeme totiž umístit na blanket najednou celý sloupec názvů předmětů či známek, nebo i více sloupců najednou - např. názvy předmětů a známky v 1. I 2. pololetí.

Tabulky

Tabulku lze chápat jako množinu čar, které jsou určitým způsobem svázány. Podobně jako v textových procesorech lze buňky tabulky spojovat a volit různé orámování. Textové údaje umístěné do tabulky však nejsou s tabulkou nijak svázány, nelze je tedy v rámci tabulky formátovat. Tabulky naleznou použití zejména ve výpisech vysvědčení v prvním pololetí. Viz. Vysvědčení - práce s tabulkami.

Čáry

Vložení čar využijeme zejména pro proškrtávání kolonek . Čáry můžeme podobně jako údaje předmětů zadávat jednotlivě nebo skupinově - Grafika - Čára - Skupinové zadávání čar.

Obrázky

Obrázky se mohou vyskytovat ve formuláři dvěma způsoby:

pevné obrázky - jsou na všech vytištěných formulářích identické

známky ve formě obrázku .

Další hesla:

Jak připravit nový formulář

Zadávání položek

Popis nabídky vysvědčení

Manipulace s objekty - horké klávesy
Návod k některým položkám na vysvědčení

Viz také:

Vyplnění předtištěného formuláře

Příprava nového formuláře

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Parametry tvorby vysvědčení

Umísťování nových položek

Parametry položky

Práce s tabulkami

Blok tabulky- ohraničení

Vložení čar

Vložení obrázku

Vložení závislého (proměnného) obrázku

Proškrtávání kolonek

Zarovnávání objektů

Fonty textových objektů

Styl textových objektů

Známkové palety

Tisk vysvědčení

Algoritmus tisku

Návod k některým položkám na vysvědčení