Vysvědčení - parametry

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - parametry

viz také

Obecné

zobrazovat zkušební texty - přepínač, který určuje, zda se při editaci blanketu budou zobrazovat výrazy položek, nebo zkušební texty.

zobrazovat podklad blanketu - přepínač na potlačení zobrazení blanketu. Využije se většinou pouze při práci na slabších počítačích.

tisknout podklad při zkušebním tisku - při zkušebním tisku může občas být užitečné vytisknout položky i s naskenovaným podkladem a celkový výsledek porovnat s předlohou - originálním blanketem ze SEVTu.

vysvítit položky na blanketu - pro lepší orientaci při práci s naskenovým podkladem je někdy užitečné opticky zvýraznit zadávané položky od textů na podkladě.

zobrazovat skutečné barvy  - každá položka má svou barvu, kterou se bude tisknout - většinou černou. Pro odlišení jednotlivých pololetí lze touto volbou položky podle období barevně rozlišit.

minimální velikost položky - lze zadat minimální velikost položky, za kterou nelze položku zmenšit.

maximální délka výrazu zobrazovaného při editaci blanketu - tato volba určuje maximální šířku výrazu při práci s položkami. Nemá žádný vliv na vlastní tisk vysvědčení, jen může občas, při velmi dlouhých výrazech, zpřehlednit práci.

Ovládání

Rolovací lišty - určíme velikost kroku při posouvání blanketu v rolovacím okně. Použije se i pro horké klávesy - Ctrl + šipky a PgDn, PgUp.

Krok posunu položek . v této nové verzi programu můžeme kromě posouvání položek pomocí myši využít i speciální možnost jemného posunu pomocí kláves (kurzorové šipky) velikost kroku zde právě zadáme. Většinou se využijí malá čísla, nebo přímo 1.

Viditelnost tlačítkových pruhů - v této verzi lze většinu akcí provést nejen volbou z menu, ale přímo tlačítkem v hlavním okně. Tlačítka jsou rozdělena do několika pruhů, přičemž každý pruh lze skrýt, nebo přemístit na jiné místo v nástrojové liště.

Speciální

Předkreslování blanketu v paměti - tato volba je velmi užitečná na lepších počítačích (velikost paměti a rychlost procesoru). Zamezuje častému problikávání blanketu v okně při editaci tím, že celý blanket nejprve vykreslí v paměti a celek pak teprve přenese na obrazovku. Důležité je si uvědomit, že čím větší rozlišení (zoom), tím větší paměť je na vykreslení potřebná. Pokud se projeví problémy tuto volbu znovu odškrtneme a vrátíme se ke klasickému vykreslování přímo na obrazovku.

Počet kroků pro Krok zpět při editaci - program obsahuje možnost vracení posledních akcí na blanketu (UNDO). Zde můžeme zvolit, kolik posledních kroků si má program pamatovat. Opět platí, že čím větší počet kroků, tím větší paměť je k uložení všech kroků potřeba.

Automatické ukládání blanketu - lze zadat počet minut, po jejichž uplynutí se blanket sám uloží a nedojde tak ke ztrátě vykonané práce v případě neočekávaného spadnutí systému apod. Lze také zvolit, že se před uložením program na uložení dotáže. To v případě, aby se nestalo, že program přepíše starší verzi, která se nám zdá v té chvíli lepší, než současný stav (v takovém případě lze volbou z menu znovu načíst uloženou verzi)

Viz také:

Příprava nového formuláře

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Umísťování nových položek