Postup při přípravě nového blanketu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Postup při přípravě nového blanketu

Připravujeme-li zcela nový blanket, postupujeme následovně.

V  nabídce Sestavy volíme Vysvědčení a vložíme nový blanket.  Dostaneme se do nabídky tvorby blanketu.

Nejprve zde vstoupíme do Definice palet známek a přiřazení palet případně upravíme. Zajistíme tak převážně správné generování zkušebních textů u položek se známkami.

Definici proškrtnutí určíme, zda budou názvy předmětů proškrtnuty již v prvním nebo až ve druhém pololetí. Chceme-li proškrtávat kolonky se známkami a názvy předmětů čarami (např. šikmou čarou z rohu do rohu), nastavíme zde pro proškrtnutí prázdný řetězec.

Dále zde definujeme Nastavení typu - Vysvědčení, formulář. Tento parametr má význam při tisku. Je-li nastaven typ vysvědčení, budeme při tisku upozorněni na řadu skutečností:

nevejde-li se na blanket nějaká známka

u žáka nebyl v tištěném pololetí vyhodnocen prospěch (lze v dialogu tisku potlačit)

žák byl hodnocen známkou 5, neklasifikován atd. (lze rovněž potlačit v dialogu tisku).

....

S nastavením typ formulář nejsou při tisku žádná varování.

 

Editace  přední (či zadní) strany

Zde spustíme Průvodce nastavením blanketu, nebo provedeme následující tři kroky odděleně jeden po druhém:

v nabídce Blanket - Podklad načteme BMP soubor jako podklad.

v nabídce Blanket - Počátek souřadnic určíme stiskem levého tlačítka myši počátek soustavy souřadné, v níž budou udávány souřadnice každé položky. Počátek souřadnic umísťujeme zpravidla vlevo nahoře, při ladění s podkladem nemá větší význam. Při ladění bez podkladu oceníme, že si můžeme během práce počátek kdykoli přemístit na místo, dokud se nám budou snadno počítat souřadnice nových položek.

v nabídce Systém - Rozměry sdělujeme systému skutečné rozměry blanketu, který máme jako podklad. Přesněji řečeno koeficient přepočtu obrazovkových pixelů na centimetry. Stiskneme a držíme levé tlačítko myši například v levém horním rohu rámečku se známkami. Tahem myši doprava a dolů vyznačíme dostatečně velký obdélník (čím větší, tím přesnější bude zadání a následně i tisk), jehož rozměry jsme schopni na skutečném blanketu změřit. Pustíme levé tlačítko myši a do dialogu zapíšeme odpovídající změřené hodnoty.

 

Dále již umísťujeme na blanket jednotlivě či skupinově objekty.

 

Při práci doporučujeme občas uložit změny v nabídce Blanket., nebo v Parametrech nastavit automatické ukládání blanketu