Průvodce nastavením blanketu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Průvodce nastavením blanketu

Dialog, který zahrnuje zadávání podkladu (BMP), měřítka blanketu a počátek souřadnic. Každé z těchto třech nastavení lze provést samostatně volbou z menu, nebo najednou spuštěním celého průvodce. V tom případě na první straně průvodce můžeme zvolit, zda chceme provést všechna tři nastavení, nebo jen některá.

Nastavení bitmapy jako podkladu

Zadáme přímo soubor bitmapy, nebo stlačíme malé tlačítko vpravo od editačního pole a vybereme příslušný soubor. Soubor musí být typu BMP.

Nastavení měřítka

Nejprve jsme dotázáni, zda chceme myší určit obdélník, podle kterého se bude měřítko vypočítávat. Měřítko je zadáno poměrem mezi obdélníkem na obrazovce a odpovídajícím obdélníkem na papíře - blanketu. Výhodné je tento obdélník zadat tak, aby na papíře šlo snadno změřit příslušnou velikost, např. velká tabulka na předměty. Platí, že čím větší obdélník na papíře změříme a v počítači zadáme, tím bude měřítko přesnější.

Pokud pracujeme s blanketem, který nemá žádnou tištěnou předlohu (tzn. “tiskne se na bílý papír”), nelze pracovní plochu blanketu určit pomocí naskenovaného podkladu. V takovém případě můžeme zadat libovolně velkou plochu. Vzhledem k systémovým prostředkům se nedoporučuje definovat tuto plochu o razantně více, než je přednastavená velikost - 985 x 1403, která odpovídá naskenovaným podkladům dodávaným společně s instalací Evidence.

Nastavení počátku souřadnic

Opět lze zadat buď myší, nebo číselně. Tento údaj je nutný pro určení soustavy souřadnic. Ta se využije zejména v případě, že tvoříte “bílý” blanket bez podkladu. Jinak se řiďte především optickým rozmístěním položek na správná místa.