Skupinové zadávání předmětů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Skupinové zadávání předmětů

Lze zadat několik sloupců najednou. Dále lze vybírat dohromady konkrétní předměty i typy předmětů.

počet řádků - celkový počet vybraných předmětů. Toto číslo musí souhlasit s počtem položek v seznamu vpravo. Pokud ne, tlačítko Ok je nepřístupné - skupinové zadání není korektně definováno.

pozice první položky - zde je číselné zadání první položky. Pozici jsme zadali myší, lze ji ale změnit.

vzdálenost mezi řádky - vzdálenost horních okrajů položek v jednotlivých řádcích

vzdálenost mezi sloupci - pouze pro více sloupců - vzdálenost levých okrajů položek v řádku

Pokud tyto dva údaje zůstanou nulové, dopočítají se do minimální velikosti tak, aby se výsledné položky nepřekrývaly.

Druh skupinového zadávání - máme celkem pět možností, jak předměty zadat. Tyto možnosti pokrývají většinu potřeb standardních vysvědčení.

Vybrat předměty - tlačítko po jehož stisknutí se spustí výběr předmětů a naplní se seznam níže. Důležitá vlastnost je, že předměty v seznamu můžeme libovolně prohazovat tažením myší. Při špatném zadání pořadí není tedy nutné celou volbu opakovat. V dialogu Výběr předmětů lze také využít klávesu Delete a některé předměty vypustit a nahradit jinými.