Zadávání položek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Zadávání položek

Textové položky

Textové položky na blanket umísťujeme jednotlivě - na příslušné pozici stiskneme dvakrát levé tlačítko myši nebo v nabídce Položka volíme Nová. Názvy a známky můžeme umísťovat skupinově z nabídky Položka - Skupinové zadávání.

Při výběru fontu si je třeba uvědomit, že velikost fontu nebude při tisku odpovídat velikosti, na jakou jsme zvyklí např. ve vašem textovém editoru. Velikost fontu se zadává totiž v počtu pixelů a  poměr pixel .. mm jsme zadali v nabídce Blanket - Souřadnice - Měřírko. Jak velké budou zkušební texty vzhledem k pevným textům na bitmapě, tak tomu bude i při tisku.

Grafické objekty

Grafické objekty - bitmapy, tabulky a čáry umísťujeme na blanket z nabídky Grafika. Čáry lze podobně jako názvy předmětů a známky zadávat skupinově - z nabídky Grafika - Čára - Skupinové zadávání čar.