Vysvědčení - zarovnání objektů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - zarovnání objektů

Označíme jeden či více objektů a v nabídce Skupina volíme Vertikální či Horizontální zarovnání. Poté se změní ukazatel myši, na požadovaném místě klikneme. Položky se zarovnají doleva či v řádku. Vyvoláme-li zarovnání omylem (místo horizontálního vertikální či naopak), lze jej potlačit stiskem Esc.