Manipulace s objekty - horké klávesy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Manipulace s objekty - horké klávesy

Horké klávesy

Ve většině případů si při práci s formulářem vysvědčení vystačíme s myší. Někdy však oceníme horké klávesy:

PgUp, PgDn, Ctrl+šipky - vertikální a horizontální pohyb formuláře v okně.

šipky - jemný vertikální a horizontální pohyb vybraných položek na blanketu.

Delete - zrušení označených objektů

Ctrl+A - označení všech objektů ve formuláři

Ctrl+D, Ctrl+F - poměrné zmenšení (resp.zvětšení) x-ové a y-ové souřadnice vybraných objektů

Ctrl+S - uložení formuláře do souboru

Ctrl+C - kopírování vybraných objektů do schránky

Ctrl+X - vyjmutí vybraných objektů do schránky

Ctrl+V - vložení objektů ze schránky na blanket

Ctrl+T - zkušební tisk

Ctrl+Q - konec editace blanketu

Ctrl+Z - krok zpět

Ctrl+Y - krok vpřed

Esc - předčasné zrušení akcí myší - např. počátek souřadnic, měřítko, vložení položek, zarovnávání atd.

F1 - nápověda

 

Vyvolání dialogu parametrů objektu

Na objektu dvakrát klikneme levým tlačítkem myši.

Dílčí (rychlou) změnu parametrů položky lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka na položce a výběrem z rozbalovacího menu.

Označení objektu

Jeden objekt označíme pouhým kliknutím myši na objektu. Tabulku označíme kliknutím na jejím obvodu.

Označení více objektů

Zde existuje více metod.

1.Stiskneme klávesu Shift a kliknutím myši označujeme či odstraňujeme označení objektů

2.Klikneme myší mimo objekty a tahem myši vykreslíme obdélník. Po uvolnění levého tlačítka myši zůstanou označeny všechny objekty, které zasahovaly do vykresleného obdélníka.

Alternativy: Přidržíme-li při vykreslování obdélníka klávesu Ctrl, budou vybrány pouze textové objekty. Přidržíme-li při vykreslování obdélníka klávesy Ctrl+Shift, budou vybrány pouze čáry.

Označení buněk v tabulce

Blok tabulky pro změnu ohraničení či spojení buněk označujeme levým tlačítkem myši a stisknutím klávesy Alt.

Přesun objektů

Označené objekty přesuneme na jiné místo tahem myši nebo použijeme v nabídce Skupina Posunutí.

Pokud před posunem objektů stlačíme klávesu Alt, program si dál zapamatuje, jestli první následný pohyb myši byl kolmý nebo vodorovný a objekty se budou posunovat jen v tomto směru, tedy jen svisle, nebo jen vodorovně.

Změna velikosti objektů

textové položky: Objekt označíme kliknutím myši. Uchopením libovolného okraje upravíme délku nebo výšku položky.

čáry: označíme čáru, za krajní body úsečky můžeme změnit směr i délku čáry.

bitmapy: Velikost měníme shodně jako u textových položek.

tabulky:  Chceme-li měnit počet řádků, klikneme dvakrát na obvodu tabulky a v dialogu změníme parametry tabulky. V opačném případě označíme tabulku, nastavíme ukazatel myši na jistou čáru. Ukazatel myši se změní v dvojici šipek. Přidržíme klávesu Ctrl, uchopíme čáru a pohybujeme s ní v horizontálním či vertikálním směru. Nepřidržíme-li klávesu Ctrl, bude se čára pouze pohybovat, ale rozměry tabulky se nezmění.

Alternativně lze změnu provést označením objektu a volbou Editace v příslušné nabídce (Položka, Čára, Tabulka, Bitmapa).

Speciálně pro čáry - přidržíme-li při natahování čáry klávesu Ctrl, bude čára přesně vodorovná či svislá.