Umístění čar na vysvědčení

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Umístění čar na vysvědčení

viz také

Umístění čáry do formuláře

V nabídce Grafika - Čára volíme Nová čára. V tomto okamžiku se ukazatel myši změní, klikneme v jednom ze zamýšlených krajních bodů úsečky a tahem myši vykreslujeme čáru. Levé tlačítko uvolníme v místě, kde má být druhý krajní bod úsečky. Přidržíme-li při kreslení klávesu Ctrl, bude čára vodorovná nebo svislá.

Nakreslenou čáru lze přemísťovat, jako každý jiný objekt. Označíme-li čáru myší, objeví se v krajních bodech úchytky, pomocí kterých lze dodatečně měnit délku či směr čáry. Po dvojím kliknutí na čáře lze změnit styl - tloušťku čáry.

Umístění více čar najednou

Potřebujeme-li např. proškrtnout několik kolonek pod sebou, je třeba umístit více shodných, které se liší pouze vertikální polohou.

Nejprve umístíme jednu čáru a definujeme styl. Označíme ji kliknutím myši a v nabídce Grafika - Čára volíme Skupinové zadávání čar. V dialogu zadáme počet čar a vzdálenost v milimetrech ve vertikálním směru. Zpravidla to bude stejná vzdálenost, kterou jsme zadali ve skupinovém zadávání známek či názvů předmětů. Volbou Styl čar z nabídky Skupina lze definovat tloušťku či styl vytvořené skupiny čar.

Viz také:

Proškrtávání kolonek

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Umísťování nových položek

Práce s tabulkami

Známkové palety

Tisk vysvědčení