Práce s tabulkami

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Práce s tabulkami

viz také

Vlastnosti tabulky:

tabulku je třeba chápat jako svázanou množinu čar

tabulka není nijak svázána s položkami, které jsou do ní umístěny (textové položky nejsou umístěny v ní, nýbrž se pouze s tabulkou překrývají. Položky tedy nelze v rámci tabulky jakkoli formátovat (centrovat atd.). Text položek samozřejmě centrovat jde na kartě Umístění a styldialogu položky.

dodatečné změny výšky řádků či šířky sloupců lze provádět pouze jednotlivě.

čáru, která jde přes více buněk lze rozdělit na jednotlivé úseky.

Tabulku vložíme do formuláře z nabídky Grafika - Tabulka - Nová. V tomto okamžiku se ukazatel myši změní, klikneme v levém horním rohu zamýšlené tabulky, tahem myši vykreslíme obdélník a uvolníme levé tlačítko myši. V dialogu určíme počet řádků a sloupců. Šířka řádků a výška sloupců budou určeny automaticky z šířky a výšky tabulky vydělením počtem řádků či sloupců.
 

Požadujeme-li přesnou výšku řádků, umístíme před tvorbou tabulky počátek souřadnic do zamýšleného levého horního rohu tabulky. Výšku tabulky vypočteme jako součin výšky řádků  a počtu řádků. Při vykreslení tabulky sledujte v pravém horním rohu souřadnice myši. Pravý dolní roh umístíme přesně na vypočtenou pozici.

 

Označení bloku tabulky - změna ohraničení buněk, vložení či zrušení řádku

Označení jedné či více buněk tabulky provedeme stiskem tlačítka Alt a levého tlačítka a tahem myši. V označeném bloku můžeme změnit styl nebo vymazat ohraničující čáry či mřížku viz.Blok tabulky.

V dialogu ohraničení se rovněž nacházejí tlačítka pro vložení a odstranění řádku.

Změna výšky řádků či šířky sloupců

Označme levým tlačítkem myši tabulku. Nastavme ukazatel myši přesně na jistou čáru. Ukazatel myši se změní v dvojici šipek. Stiskneme levé tlačítko myši a čarou pohybujeme v horizontálním či vertikálním směru. Přidržíme-li klávesu Ctrl, nebude se pohybovat čára, nýbrž budeme měnit výšku řádku či šířku sloupce. Bez klávesy Ctrl vlastně zvětšujeme výšku jednoho řádku (resp. šířku jednoho sloupce) na úkor jiného.

Viz také:

Ohraničení buněk v tabulce

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Vložení čar

Vložení obrázku