Vysvědčení - parametry bitmapy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - parametry bitmapy

viz také

Pevný obrázek (nezávislý na datech žáka) vložíme z nabídky Grafika - Bitmapa - Nová bitmapa. Klikneme v levém horním rohu myšleného obrázku a tahem myši vykreslíme obdélník. V dialogovém okně musíme zadat parametry:

Cesta

Soubor s příponou BMP včetně adresáře. Objeví-li se problémy s načtením bitmapy, může to být z důvodu nedostatku paměti nebo není bitmapa ve standardním BMP formátu.

Způsob vykreslení bitmapy

oříznout obrázek - obrázek zůstane v původní velikosti, nevejde-li se do rámu, bude oříznut.

přizpůsobit obrázek se zachováním tvaru - obrázek vyplní co možná nejvíce rám, přičemž však nebudou měněny proporce výška/šířka obrázku.

přizpůsobit obrázek a vyplnit rám - obrázek vyplní rám, proporce obrázku nebudou zachovány.

Viz také:

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Umísťování nových položek

Vložení čar

Vložení závislého (proměnného) obrázku

Zarovnávání objektů