Ohraničení buněk tabulky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Ohraničení buněk tabulky

Po označení bloku buněk tabulky pravým tlačítkem myši vstoupíme do dialogu, v němž můžeme:

spojovat buňky. Odškrtnutím obou voleb v rámci Čáry uvnitř. Možná na rozdíl od tabulek, na které jste zvyklí v textových procesorech, nelze jednou spojené buňky zpět rozdělit.

změnit typ ohraničení obvodu bloku. V části Čáry po obvodu se nachází pět tlačítek: obvod, vlevo, vpravo, nahoře, dole. Vždy vpravo je nabídka stylu a nabídka barvy. Nastavené parametry se projeví na ohraničení bloku takto:
obvod - všechny čtyři čáry ohraničující označený blok buněk
vlevo - levá čára ohraničující označený blok
.....

V nabídce stylu vybíráme tloušťku či styl příslušné čáry či čar. V nabídce barev vybereme barvu příslušné čáry

Indikátor změn (čtvereček) má tři stavy:
zatržený světle šedý - žádné změny příslušného ohraničení se neprovedou
bílý bez zatržení - ohraničení v příslušné části bloku bude skryto (čára nulové tloušťky)
bílý se zatržením - provede se změna tloušťky či stylu čáry dle nabídky styl vpravo.

Rozdělení čáry na jednotlivé úsečky dle buněk. Označme jako blok uvnitř tabulky např. dvě buňky vedle sebe. U indikátoru změn horní nastavme stav zatržení a potvrďme. Horní úsečka nad označenými dvěma buňkami bude osamostatněna, lze jí pohybovat ve vertikálním směru

 

změnit typ čar uvnitř bloku (mřížka). Čáry uvnitř bloku lze měnit, a to zvlášť vodorovné a svislé, v části Čáry uvnitř. Změny se provádí stejně jako u obvodu bloku.

vložit řádek či odstranit vybrané řádky.