Styl textového objektu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Styl textového objektu

Pod pojmem styl zde rozumíme:

zarovnání doleva, doprava či doprostřed

centrování ve vertikálním směru

rozložení údaje na více řádků

ohraničení textu znaky

Aby styl byl na položku aplikován, je třeba většinou odstranit zaškrtnutí Rozměry podle výrazu a definovat vlastní výšku a šířku údaje.

Styl lze měnit:

dvojím kliknutím na položku - styl změníme v kartě Umístění a styl v dialogovém okně položky

kliknutím pravého tlačítka myši na položku a výběrem Styl z rozbalovacího menu

po výběru položky na levém panelu s informacemi

označením jedné či více položek a volbou Styl v nabídce Skupina.

Zarovnání položky v horizontálním směru

Nejprve natáhneme myší položku na požadovanou délku (resp. v dialogovém okně parametry položky šířku zapíšeme v cm). Dále z rozbalovací nabídky centrování volíme např. doprava či doprostřed.

Centrování položky ve vertikálním směru

Nejprve natáhneme myší položku na požadovanou výšku (resp. v dialogovém okně parametry položky výšku zapíšeme v cm). Dále z rozbalovací nabídky rozložení řádků - rovnoměrně (počet řádků je třeba nastavit na číslo větší než jedna - je lhostejné, jaké).

Rozložení údaje na více řádků

Používáme pro položky obsahující text s dosti proměnlivou délkou. Může se jednat o názvy předmětů či hodnocení prospěchu (dlouhé názvy či “prospěl s vyznamenáním” chceme vypsat do dvou řádků). Většinou však budeme rozložení do více řádků využívat pro výchovná opatření a slovní hodnocení, kde může být text vskutku dlouhý.

Nejprve natáhneme myší položku na požadovanou výšku (resp. v dialogovém okně parametry položky výšku zapíšeme v cm).

Zpravidla budeme chtít rozložit text v rámečku položky rovnoměrně. Nastavíme rozložení textu - rovnoměrně (počet řádků je třeba nastavit na číslo větší než jedna - udává maximální počet řádků, které se zobrazí).

Jsou-li na blanketu předtištěny řádky, do kterých se má delší text tisknout, je třeba nastavit v dialogovém okně položky počet předtištěných řádků a rozteč mezi řádky. Přepínač rozložení textu nastavíme do polohy od prvního řádku.

Při definici stylu více textových objektů budeme využívat rovněž Změnu šířky a výšky údajů z nabídky Skupina viz. Popis nabídky tvorby vysvědčení.

Svázání položek

Lze svázat dvě položky. První položka (odkazuje na jinou položku) je vytištěna v případě, že tištěný text je obsažen v předem daném výčtu hodnot. Druhá položka (podřízená první položce) je vytištěna v opačném případě. Použití např. pro tisk různých hodnot jiným fontem.

Svázání stran

Lze svázat dvě položky - oběma položkám přidělíme totéž číslo:

1-100 klasické spojení: přední strany se zadní. Co se nevejde na přední stranu, dotiskne se na zadní

101-200 obrácené spojení: text se začne tisknout na zadní straně a co se nevejde, dotiskne se na přední

201 spojení v rámci jedné strany - obě položky jsou na jedné straně a co se nevejde do jedné položky, přeteče do druhé. Vedoucí položka má liché číslo, podřízená položka má sudé číslo o jednu větší. Čili třeba tisknout se začne na položce s číslem 209 a co se nevejde, dotiskne se do položky s číslem 210.