Fonty textových objektů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Fonty textových objektů

Jak je v prostředí Windows obvyklé, má každá textová položka přidělen jistý font a velikost.

Při zadávání položek si systém vždy pamatuje font poslední položky, která byla zadána a tento přidělí položce nové.

Fonty lze měnit několika způsoby:

dvojím kliknutím na položku, font změníme v dialogovém okně položky na kartě Umístění a styl

označením jedné či více položek a volbou Font v nabídce Skupina, nebo pomocí levého panelu s informacemi

v nabídce Blanket - Obecná změna fontu

Blíže popíšeme pouze třetí možnost, která není zřejmá.

Obecnou změnu fontu využijeme zejména:

potřebujeme změnit např. font “Arial” v celém formuláři na “Avalon” se zachováním velikosti fontu. Vybereme kliknutím myši jednu položku s fontem, který chceme změnit, v dialogu Obecná změna fontu změníme vpravo požadovaný font (zde jsou všechny instalované fonty Windows).

potřebujeme zvětšit či zmenšit velikost fontu u položek s velikostí právě N (např. osobní údaje jsme zadávali s velikostí 15, známkové s velikostí 13 a chceme známkové údaje zvětšit na 14). Klikneme na jednu z položek, které mají být měněny a v dialogu Obecná změna fontu do pravé části dole zapíšeme novou velikost (předtím ovšem změníme prostřední přepínač) a potvrdíme.

Obdobnou věc můžeme provést i s využitím levého panelu informací. Zde na záložce Fonty, Čáry využijeme dvě dolní tlačítka. Nejprve zase vybereme jednu položku, podle níž chceme změnu fontu provést. Poté stiskneme horní tlačítko - vyberou se všechny položky se shodným názvem fontu (tedy např. všechny Arial) - a pak můžeme položky libovolně měnit (tedy i. název z rozbalovací nabídky výše, nebo řez fontu atd.)