Vyplnění předtištěného formuláře

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vyplnění předtištěného formuláře

viz také

Často se setkáváme s požadavkem vyplnit údaje do určitého předtištěného formuláře. Příkladem jsou vysvědčení či katalogové listy, podklady pro přídavky na děti.

Pro žáky v modulu Evidence lze tento problém řešit dvojím způsobem:

nadefinování formuláře v části Sestavy - Vysvědčení

definicí sestavy typu report

V modulu Bakalář či pro zaměstnance lze řešit pouze druhým způsobem.

Jelikož vepisování údajů do předtištěných kolonek či řádků je většinou spojeno s problémy (ne všechny formuláře jsou identické), lze jej doporučit pouze v odůvodněných případech jako je například tisk vysvědčení. Jinak je vhodnější nadefinovat přímo v systému Bakaláři sestavu - report včetně potřebných rámečků, popřípadě využít hromadnou korespondenci v textovém procesoru - MS Word. V tomto případě využijeme Export do DBF souboru či Dotazy - SQL.

Příprava formuláře typu vysvědčení

Tvorba formuláře poskytuje velké možnosti - tabulky, obrázky, čáry. Na pozadí lze použít jako podklad naskenovaný formulář, který budeme vyplňovat.

Příprava formuláře typu report

Pro vepisování údajů využijeme horizontálního a vertikálního měřítka a zobrazení rastru. Hodí se spíše pro jednoduché formuláře, kam je třeba vepsat pouze několik údajů. Rovněž zde lze na pozadí umístit BMP soubor, avšak práce je pak nepříjemně pomalá. Síla sestav typu report je úplně jinde - možnost seskupování vět, kalkulací atd.

Pomocí sestav typu report jsou v programu například připraveny tisky přihlášek na školy.

Viz také:

Sestavy typu vysvědčení

Sestavy typu report