Hromadná korespondence

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Hromadná korespondence

viz také

Aktuální soubor

Okno procházet obsahuje informační náhled aktuální tabulky. Využijeme jej pro nastavení na záznam, chceme-li sestavu realizovat právě a pouze pro tento jeden záznam.

Dialog Hromadná korespondence

Obsahuje několik částí:

Seznam sestav. Abecedně jsou zobrazeny všechny sestavy, které byly dosud vytvořeny. Pro práci s konkrétní sestavou lze použít DoubleClick nebo pravé tlačítko myši.

Export a import sestav. Slouží k doplnění sestav z instalace (ty jsou uloženy v adresáři FOR_INST\WIN32\), přenosu vytvořených sestav (jež byly vytvořeny např. jiným uživatelem na jiné škole), v modulu Bakalář doplnění sestav k jedné aplikace do jiné (dvě aplikace Knihovna, Přijímací zkoušky).

Typy korespondence - pro přehlednost můžeme členit hromadnou korepondenci do skupin. Jedna pevná skupina (v modulu Evidence) jsou výchovná opatření.

Zobrazení parametrů sestavy - zde se můžeme podívat na filtr a index přidělené sestavě.

Určení vět pro výstup:
aktuální - dle filtru: výstup je prováděn pro věty vyhovující filtru (nabídka Prostředí) resp. vlastnímu filtru sestavy.
vybrat  věty: věty pro výstup vybíráme jednotlivě ze všech vět aktuálního souboru.
aktuální věta: ve výstupu je pouze aktuální věta z okna aktuální soubor.

Editace vkládaných údajů před tiskem. Výstup sestavy probíhá tak, že je nejprve vygenerována tabulka s vybranými daty, pak je zavolán textový editor a něm je tato tabulka zpracována v hromadné korespondenci. Je-li zaškrtnuto tlačítko editace před tiskem, je před vyvoláním editoru možno tabulku editovat (změnit vygenerované údaje).

Tisk v programu Word - po vygenerování tabulky s daty je vyvolán textový editor a uživatel v něm sám realizuje výstup

Tisk s programem Word na pozadí - po vygenerování tabulky s daty je vyvolán textový editor na pozadí, je automaticky proveden výstup, aniž by uživatel musel editor obsluhovat.
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, využívá-li se program Microsoft Word. Jinak nelze tisknout s editorem na pozadí.

Poznámka:

Jelikož textové editory si jméno napojené tabulky s daty uchovávají včetně cesty, je vhodné, aby na všech počítačích v síti byl jednotně nastaven adresář pro dočasné soubory - řádek TMPFiles= v souboru Bakalari.INI, a to i s ohledem na budoucnost (doporučuje se TMPFiles=C:\TEMP\).

Viz také

hromadná korespondence - úpravy

hromadná korespondence - Office 2010 a výše