Hromadná korespondence - úpravy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Hromadná korespondence >

Hromadná korespondence - úpravy

Vyplníme název, typ a bližší specifikaci (viz. Typy korepondence).

Z levého seznamu vybereme údaje, které mají vystupovat v textu hromadné korespondence.

Editace dokumentu - vyvolá textový editor. Není-li tabulka s daty napojena automaticky, je to třeba udělat v textovém editoru ručně (u jiných programů než MS Word). Jméno tabulky vystupuje pod tlačítkem.

Import - lze naimportovat již existující dokument (máme-li jej vytvořen z dřívějška) a pak teprve vyvolat editaci dokumentu.

Poznámka:

Jelikož textové editory si jméno napojené tabulky s daty uchovávají v sobě včetně cesty, je vhodné, aby na všech počítačích v síti byl jednotně nastaven adresář pro dočasné soubory - řádek TMPFiles= v souboru Bakalari.INI, a to i s ohledem na budoucnost (doporučuje se TMPFiles=C:\TEMP\).

 

Dále můžeme definovat:

- definice proměnných pro dialog před tiskem. Hodnotu těchto proměnných lze editovat vždy před realizací sestavy.

- definice vlastního filtru (podmnožiny záznamů). Filtr na tabulku nastavujeme standardně v nabídce Prostředí. Jestliže však chceme nastavit určitý filtr (pevný nebo proměnný s využitím dialogových proměnných) před každým výstupem, je vhodnější tento filtr zahrnout do sestavy.

- definice vlastního indexu (řazení záznamů). Index pro tabulku nastavujeme standardně v nabídce Prostředí. Jestliže však chceme nastavit určité řazení před každým výstupem, je vhodnější tento index zahrnout do sestavy. Nastavení vlastního indexu je vhodné (většinou spíše nutné) v sestavách, kde se využívá sdružování vět do skupin.

- zobrazení prostředí, obsahu tabulek. Zobrazí vazby mezi tabulkami (relace), levým či pravým tlačítkem lze zobrazit strukturu či obsah tabulek.