Dialogové proměnné - definice

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Dialogové proměnné - definice

Dialogové proměnné lze definovat v dotazech, sestavách - reports, etiketách a v hromadné korespondenci.

Pro pochopení významu doporučujeme prohlédnout např. sestavy v modulu Evidence - Přehledy prospěchu - Archy s předměty a známkami.

 

Využití:

v definici proměnného vlastního filtru

pro tisk proměnných údajů

Princip:

V paměti je při práci se sestavami uloženo 10 proměnných s názvy QP_HODN(1),...,QP_HODN(10).

Definice dialogové proměnné představuje zadání uvozovacího titulku (ten by měl obsahovat výzvu či upřesnění, co má být do proměnné zapsáno) a předvolené hodnoty pro tuto proměnnou. Jsou-li takto dialogové proměnné definovány, je před realizací výstupu vždy vyvolán dialog, v němž je možno editovat hodnotu těchto proměnných. Pro každou proměnnou je v dialogu jeden řádek s uvozovacím textem a polem pro zápis hodnoty - např.:

uvozovací text                                                hodnota

Zadejte třídu, pro kterou chcete vypsat seznam                4.A