Dotazy - SQL

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Dotazy - SQL

viz také

Pro tvorbu vlastních dotazů doporučujeme nejprve prostudovat dotazy již připravené např. v modulu Evidence. Vytvoření dotazu je totiž netriviální, vyžaduje znalost praktik a větší zamyšlení nad problémem. Dotaz totiž zpravidla nepředstavuje pouhý výběr údajů z tabulky (na to bychom raději použili pohledy), nýbrž zahrnuje kalkulace, rozdělení do skupin a další.

Tvorba dotazů umožňuje vygenerování podmnožiny výchozí tabulky, a to ve smyslu podmnožiny vět i položek - Filtr, Položky.

Výsledná tabulka může být seřazena dle libovolného hlediska - Index-řazení.

Původní tabulku lze rozdělit do skupin dle shody nějaké položky či výrazu - Skupiny, ve skupinách pak lze provádět nejrůznější statistiky.

Do výsledné tabulky lze zahrnout pouze některé skupiny - Filtr pro skupiny.

Zejména pro filtr je vhodné použití vlastních proměnných - Definice proměnných pro dialog před tiskem, jejichž hodnotu lze pak editovat vždy před výstupem dotazu .

Směrování výstupu dotazů

na obrazovku - Preview dotazu - zobrazí výstup v tabulce (v okně procházet).

do grafu - Výsledná tabulka je zobrazena ve formě grafu.

do DBF souboru - Výstup je generován do DBF souboru, který je určen pro zpracování v textovém editoru či tabulkovém procesoru.

do schránky Windows - Pro zpracování v textovém editoru či tabulkovém procesoru

na tiskárnu (REPORT) - Výstup je směrován do výstupní sestavy, která je pro tento dotaz definována - Tvorba sestavy - REPORT - .

textový procesor Microsoft Word

tabulkový procesor Microsoft Excel

Viz také

statistika dle ...

definice položek pro výstup dotazu

dotazy - modifikace

parametry grafu

parametry tisku pro grafy

sestavy (reports)