Definice položek pro výstup dotazu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Dotazy - SQL >

Definice položek pro výstup dotazu

viz také

Do výstupu lze zahrnout libovolný počet položek nebo výrazů. Názvy položek výsledné tabulky lze předefinovat v editačním poli pod pravým seznamem. Na položce resp. výrazu lze provádět výpočty, což má smysl zejména při rozdělení záznamů původní tabulky na skupiny:

COUNT - generuje počet záznamů skupiny či celé tabulky

SUM - součet numerických hodnot

AVG - aritmetický průměr

MIN - minimální hodnota

MAX - maximální hodnota

 

Je-li použita ve výstupu alespoň jedenkrát některá z těchto funkcí, je ve výstupní tabulce:

a) jeden záznam - není definováno rozdělení do skupin

b) pro každou skupinu jeden záznam - je-li definováno rozdělení do skupin.

Křížová reference

Jsou-li zvoleny právě tři položky na výstup, lze volit tzv. křížovou referenci. Je vygenerována následující tabulka. První položka je shodná s prvním výrazem výstupu. Další položky jsou určeny jako hodnoty druhé položky (výrazu) výstupu. Tabulka je seřazena dle první položky. Pro záznamy se shodnou hodnotou první i druhé položky je vygenerován jediný záznam. Buňky tabulky (hodnoty 2.,3.,... položek) jsou určeny jako součet hodnot třetí položky výstupu přes všechny záznamy se shodnou hodnotou první i druhé položky.

Příklad 1

vybrané položky

TRIDA

položka souboru

POHLAVI

položka souboru

1

numerická hodnota (konstanta)

 

výstup se zapnutou volbou Křížová reference


M

Z

1.A

20

15

1.B

16

15

2.A

14

16

2.B

15

17

 

Příklad 2

vybrané položky

TRIDA

položka souboru

AKTUALNI([PROSP])

numerický výraz

count(*)

počet vět

 

rozdělení do skupin

TRIDA

položka souboru

AKTUALNI([PROSP])

numerický výraz

 

výstup se zapnutou volbou Křížová reference:


1 prospěli s vyzn.

2 prospěli

3 neprospěli

1.A

6

24

1

1.B

4

28

0

2.A

10

16

2

 

výstup s vypnutou volbou Křížová reference:


expr1

počet

1.A

1

6

1.A

2

24

1.A

3

1

1.B

1

4

Viz také

dotazy - SQL

dotazy - modifikace