Parametry grafu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Dotazy - SQL >

Parametry grafu

Definujeme typ a další parametry grafu, který bude použit pro výstup dotazu.

Parametry grafu jsou blíže popsány v nápovědě k modulu Grafické zpracování klasifiikace.