Vyhodnocení prospěchu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Vyhodnocení prospěchu

viz také

Při vyhodnocení prospěchu dochází k výpočtu průměru známek a k určení celkového hodnocení žáků.

Vyhodnocení prospěchu u žáka (vypočtení průměru a hodnocení - prospěl s vyznamenáním, prospěl atd.) proběhne automaticky po zapsání poslední známky u žáka v pololetí, a dále pak po každé změně jakékoli známky.

Podmínkou pro tuto skutečnost je však opět předvolení hodnocení v nabídce Správce, Palety známek, Druhy hodnocení prospěchu - hodnocení automaticky použít pro.

Prospěch je pro konkrétní třídu vyhodnocován právě u těch žáků, u nichž je v záložce Historie uvedena tato třída pro vyhodnocované pololetí (nebo se jedná o aktuální pololetí a údaj v záložce Historie za toto pololetí není dosud vyplněn a žák nemá příznak zrušení).

Je-li při vyhodnocení prospěchu zjištěna absence známek pouze u několika žáků, jsou tito žáci nabídnuti k vyřazení z této třídy (v historii za příslušné pololetí se zapíše za příslušné pololetí nezařazen).

Vyhodnocení prospěchu probíhá pouze u žáků, u nichž nebylo celkové hodnocení fixováno.

Viz také:

Fixní zápis celkového hodnocení prospěchu
Hodnocení prospěchu - druhy

Hodnocení prospěchu - stupně