Fixní zápis celkového hodnocení prospěchu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Vyhodnocení prospěchu >

 Fixní zápis celkového hodnocení prospěchu

viz také

V dialogu zápisu známek lze ve výjimečných případech celkové hodnocení prospěchu zapsat ručně a fixovat (např. při kombinaci hodnocení klasifikačními stupni a slovního hodnocení, kdy žák splňuje podmínky pro vyznamenání v předmětech hodnocených klasifikačními stupni, ale slovní hodnocení stupni prospěl s vyznamenáním neodpovídá).

 

Viz také:

Hodnocení prospěchu - druhy

Hodnocení prospěchu - stupně

Vyhodnocení prospěchu

Známky dodatkové