Novinky verze únor 2012

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Novinky verze únor 2012

Výčet nejdůležitějších změn

Doubleclick a funkce pravého tlačítka v hlavičce i známce.

Zápis v režimu jednoho sloupce.

Podstatně lépe ošetřeno hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku (dva vyučující hodnotí jednoho žáka v tomtéž předmětu, přechod žáka do jiné třídy během pololetí).

Z tabulky lze vyvolat režim jednoho žáka (DoubleClick v buňce příjmení žáka).

Popiska při nastavení ukazatele myši na hlavičku sloupce, bližší popis hodnocení po kliku pravým tlačítkem myši (lze též zapnout automatické zobrazování tlačítkem ).

Tučné zvýraznění "teď" zapsaných známek v tabulce, ochrana před přepisem "dříve" zapsaných známek.

Tlačítkem v dolní liště lze nastavit filtr na vybrané sloupce.

V záložce průběžná klasifikace v kartě žáka tlačítko zobrazit detail pro přepínání mezi dvěma režimy zobrazení.

Témata:

Průběžná klasifikace

Známky s minusem, funkce některých kláves

Zápis v tabulce

Zápis po jednotlivých žácích

Definice hlavičky sloupce - plánování prací a zkoušení

Hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku