Parametry ošetření dat v Evidenci

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Ošetření a náprava dat >

Parametry ošetření dat v Evidenci

Procedura Ošetření a náprava dat provádí logickou kontrolu dat. Odstraňuje nedostatky, které mohly v datech vzniknout chybným chováním systému, chybnou obsluhou, výpadkem proudu atd

Kontrolovat správnost vyplnění rodného čísla

Z rodného čísla budou znovu vyhodnoceny údaje datum narození a pohlaví. Je kontrolována správnost rodného čísla z hlediska dělitelnosti 11:
např. 630704/1246  63+07+04+12+46 = 132 = 11*12.

Vypustit u žáků předměty bez jakékoli klasifikace

Při aktualizaci předmětů se může stát, že omylem zapíšeme žákovi předmět. Tento předmět lze vypustit v aktualizaci předmětů volbou Vypuštění předmětu u žáka. Máme-li však tento problém u více žáků, bylo by toto řešení zdlouhavé. Proto nabízí procedura ošetření vypuštění těch předmětů žáka, z nichž nemá žák za celé studium žádnou známku a ani nemá připravenu kolonku pro zápis známky v aktuálním školním roce.

Kontrolovat u žáků položku ABSOLV_LET

Kontrolována shoda údaje ze záložky Matrika a záznamů o opakování či neabsolvování ročníku v záložce Historie, Podrobné údaje.