Fyzické rušení vět

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Fyzické rušení vět

Při zrušení záznamu v tabulce je v systému BAKALÁŘI příslušný záznam pouze označen příznakem zrušení. Je-li v nabídce Prostředí nastaven přepínač na Aktuální věty (alternativně tlačítko ), jsou takto označené záznamy ve většině situací přeskakovány. Občas je vhodné odstranit ze souboru označené věty pro zrušení. Tím ušetříme místo na disku a zrychlíme nepatrně systém.