Archivace - zálohování dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Archivace - zálohování dat

Na počítači zpravidla zpracováváme určitá data. Jistou dobu vždy trvá, než nějaká data vytvoříme (mohou to být data žáků nastupujících ročníků, data rozvrhu, nově zapsané knihy, vytvořená či upravená tisková sestava atp.).

Na druhou stranu je vždy třeba počítat s tím, že se s počítačem, na němž jsou aktuální data fyzicky uložena, něco stane (zhavaruje pevný disk, někdo počítač ukradne, někdo neoprávněný se dostane k datům a zničí je nebo je někdo zničí omylem...).

Proto je velice důležitý pojem zálohování dat, čímž velmi zjednodušeně míníme vytvoření kopie dat a její uložení na bezpečné místo.

Jak zálohovat.

Využijeme modul Archivace dodávaného k programu Bakaláři. Doporučujeme rovněž využít nabídku Plánování archivace. Archivační modul zálohuje všechna data, a to i v případě, že jsou uložena na SQL serveru.
 

Jaká data zálohovat.

Vše je závislé hlavně na čase, po který se záloha dat bude vytvářet, a na velikosti média, na něž se bude vytvářet.

Uložení zálohy na bezpečné místo.

Zálohu děláme proto, abychom ji mohli v případě nějaké havárie použít. Proto musí být provedena na kvalitní médium (z něhož data i po delší době jistě přečteme). Záloha musí být uložena tak, aby nemohlo dojít k její ztrátě. Za dobrou zálohu tedy nelze považovat např. kopii dat na ten samý disk, kde jsou aktuální data. Důležité zálohy provádíme na dvě různá paměťová média.

Zálohy nepřepisujeme.

Vždy zálohujeme do nového adresáře, do nového souboru (doporučujeme využívat např. značení záloh evid20130131.zip, evid20130630.zip).

 

Pro běžné zálohy doporučujeme využívat možnost plánování v modulu Archivace, občas pouze zkontrolujeme, zda se zálohy opravdu vytvářejí a případně je přeneseme na spolehlivé místo.

Po dearchivaci doporučujeme spustit Ošetření a náprava dat a v případě dat na SQL serveru též obnovení práv.

Viz také:

Obecné pokyny pro vedení evidence
Kontrolní utility v modulu evidence