Aktualizace dat vybraných tříd z dat pořízených jinde

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Podpora práce na více počítačích >

Aktualizace dat vybraných tříd z dat pořízených jinde

viz také

Pořizování dat jinde (mimo počítačovou síť) je třeba provádět uváženě s ohledem na to, jak probíhá jejich aktualizace na hlavním počítači.

I když bude v dialogu aktualizace vybrána aktualizace absence a pololetní sumarizace, doporučujeme u vybraných tříd provést v nabídce Data - Vyhodnocení prospěchu.

Po provedení aktualizace dat na hlavním počítači daty z jiných počítačů je vhodné přenést data z hlavního počítače na všechny jiné počítače (pomocí archivačního modulu nebo prostou kopií adresáře evid\data\dbf).

Následuje vysvětlení aktualizace jednotlivých typů dat.
Data pořízená jinde (na webu, na disketě, na jiném počítači) budeme označovat jako jiná data.
Při aktualizaci z webu jsou přepínače nahrazení - sloučení nepřístupné a jsou nastaveny do polohy sloučení.

Nastavení přepínače nahrazení - sloučení do polohy nahrazení lze stručně charakterizovat takto: veškerá data (příslušného typu, u vybraných tříd, v určených obdobích) jsou v aktuálních datech vymazána a pak doplněna z jiných dat.

Osobní data žáků

Jsou-li vybrány pro aktualizaci všechny položky, dochází k aktualizaci příznaku zrušení žáka.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení:
1. Jsou-li vybrány pro aktualizaci všechny položky, jsou v aktuálních datech fyzicky zrušeny záznamy žáků vybraných tříd, které neexistují v jiných datech.
2. Hodnota určité položky je vždy přepsána hodnotou z jiných dat.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení a položka není zařazena do údajů se sledovanou historií. Hodnota položky je přepsána hodnotou z jiných dat pouze tehdy, když je hodnota v jiných datech neprázdná (vyplněna).

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení a položka je zařazena do údajů se sledovanou historií. Hodnota položky je přepsána hodnotou z jiných dat tehdy, když to logicky vyplývá ze záznamů o historii změn údaje (v jiných datech je záznam o změně s čerstvějším datem).

Příklad pro položku BYDLISTE:

přepínač

nahrazení

sloučení

nahrazení

sloučení

nahrazení

sloučení

aktuální data

Pardubice

Pardubice

Pardubice

Pardubice

nevyplněno

nevyplněno

jiná data

Chrudim

Chrudim

nevyplněno

nevyplněno

Chrudim

Chrudim

data po aktualizaci

Chrudim

Chrudim

nevyplněno

Pardubice

Chrudim

Chrudim

 

Pololetní klasifikace (známky) a slovní hodnocení

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení:
Známky (slovní hodnocení) v aktuálních datech jsou přepsány na základě hodnot v jiných datech. Nemá-li žák předmět v jiných datech v určitém období zapsán, je předmět u žáka v tomto období v aktuálních datech zrušen.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení:
Známky (slovní hodnocení) v aktuálních datech jsou přepsány, jestliže datum zápisu v jiných datech (položka UDEL_DATUM v tabulce ZACIZNM) má větší (pozdější) hodnotu než datum zápisu v aktuálních datech.

Absence, pololetní sumarizace

Zahrnuje absenci, datum vydání vysvědčení (datum závěrečné zkoušky), celkové hodnocení prospěchu, průměrný prospěch, údaje z tabulky v záložce historie v kartě žáka.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení.
Všechny údaje jsou v aktuálních datech nahrazeny údaji z jiných dat..

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení:
Údaje jsou v aktuálních datech nahrazeny pouze v případě, že jsou v jiných datech vyplněny. Problém může být v absenci, kde hodnota “nula” (v jiných datech chápáno jako nevyplněno) může být reálně zapsanou hodnotou.

Výchovná opatření, historie pohybu žáků

(upřesňující informace ze záložky Historie v kartě žáka)

Zde je aktualizace dat obzvláště problematická. Rozumně mohou být aktualizovány pouze záznamy, kde došlo pouze ke změně textu (text výchovného opatření, popis pohybu žáka). Dojde-li k přepisu druhu (výchovného opatření či pohybu žáka) nebo data, je upravený záznam chápán jako nový. Pak může dojít při aktualizaci ke “zdvojení” záznamu.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení:
U žáků jsou nejprve zrušena všechna výchovná opatření (záznamy o pohybu), pak jsou doplněna z jiných dat.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení:
Údaje v odpovídajících záznamech (dle druhu a data) jsou aktualizovány, jsou-li v jiných datech vyplněny. Neexistující záznamy v aktuálních datech jsou z jiných dat připojeny.

 

Specifické údaje z matrik, individuální řazení předmětů u žáků, záznamy o praxi

Zde je aktualizace dat rovněž problematická. Rozumně mohou být aktualizovány pouze záznamy, kde nedošlo k přepisu pole platnost od (resp. začátek praxe).

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení:
U žáků jsou nejprve zrušeny všechny záznamy, pak jsou doplněny z jiných dat.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení:
Údaje v odpovídajících záznamech jsou aktualizovány, jsou-li v jiných datech vyplněny. Neexistující záznamy v aktuálních datech jsou z jiných dat připojeny.

Opravné zkoušky

Zde je aktualizace dat rovněž problematická. Rozumně mohou být aktualizovány pouze záznamy, kde došlo pouze ke změně poznámky, data konání zkoušky, známek. Dojde-li k přepisu druhu, předmětu nebo období, je upravený záznam chápán jako nový.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze nahrazení:
U žáků jsou nejprve zrušeny všechny opravné zkoušky, pak jsou doplněny z jiných dat.

Přepínač nahrazení - sloučení v poloze sloučení:
Údaje v odpovídajících záznamech (dle předmětu, druhu a období) jsou aktualizovány, jsou-li v jiných datech vyplněny. Neexistující záznamy v aktuálních datech jsou z jiných dat připojeny.

Průběžná klasifikace

Pracuje shodně jako u pololetní klasifikace. Demonstrujme aktualizaci dat na příkladě. Doporučujeme však, aby data byla zapisována na stálém místě. Aktualizace pak bude odpovídat poslednímu sloupci vpravo (fialové písmo).
 

Příklad (známky v předmětu Český jazyk u určitého žáka):

přepínač

nahrazení

sloučení

nahrazení

sloučení

nahrazení

sloučení

 

aktuální data

1|2| |3| |4

1|2| |3| |4

| | | | |

| | | | |

1|2| |3| |4

1|2| |3| |4

4|2| |4|2| |

jiná data

| | | | |

| | | | |

1| |1|3|5|2

1| |1|3|5|2

1| |1|3|5|2

1| |1|3|5|2

4|2| |4|2|3|5

data po aktualizaci

| | | | |

1|2| |3| |4

1| |1|3|5|2

1| |1|3|5|2

1| |1|3|5|2

1|2|1|3|5|2

4|2| |4|2|3|5

 

Popis legendy v zobrazení rozdílů dat:

« v aktuálních datech jiná hodnota než v záložních, údaj bude aktualizován

    v aktuálních datech jiná hodnota než v záložních, údaj nebude aktualizován
+  v aktuálních datech odpovídající záznam neexistuje, záznam bude připojen
x  v záložních datech odpovídající záznam neexistuje, záznam v aktuálních datech bude zrušen

Viz také:

generování disket s daty jednotlivých tříd

historie změn sledovaných údajů

podpora práce na více počítačích
práce s daty na více počítačích