Historie změn sledovaných údajů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Historie změn sledovaných údajů

viz také

Obsah položek v kartě žáka (=obsah jednotlivých sloupců tabulky ZACI) zachycuje "aktuální" stav. Zpravidla pro evidenci není důležité, od kdy je daný údaj platný, kdy nastala změna.
Pakliže však požadujeme, aby u vybraných položek byla historie změn sledována, vybereme nejprve položky v Parametrech systému Bakaláři - záložka evidence.
Po změně sledovaného údaje v kartě žáka se pak objevuje dialog, který umožňuje vložit záznam o změně do seznamu v kartě žáka, záložka historie, další historicky sledované změny. V této záložce lze pak záznamy o změnách editovat, vkládat (zpětně) a rovněž odstraňovat.

 

Poznámky:

1.Historii lze sledovat pouze u znakových položek.

2.Jelikož je pro elektronické předávání dat požadována přesná evidence změn oboru studia, je do seznamu sledovaných údajů automaticky zařazena položka ZAMERENI, která uchovává zkratku oboru (zaměření).
Kvůli možnosti pokračovat v záznamu žáka, který odešel ze školy (přestup na jinou školu, zanechání studia apod.) a znovu na školu nastoupil (do vyššího ročníku) je do seznamu sledovaných údajů automaticky zařazena položka PUV_PUSOB a PUV_IZO.

3.Sledování historie změn osobních údajů se uplatňuje při tzv. slučování dat z více počítačů.

Viz také:

Historie pohybu žáka

Historie tříd

Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci klasifikačního období)

Podpora práce na více počítačích

Obecné pokyny pro vedení evidence