Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci pololetí)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci pololetí)

viz také

V tabulce zapisujeme údaje za každé pololetí školního roku (třída a číslo třídního výkazu) . Údaj třída vyjadřuje, v které třídě bude žák zahrnut v přehledech  prospěchu za toto pololetí (tedy stav k 31. 1. resp. 30.6.). Seznam tříd v určitém pololetí je načten z tabulky historie tříd.
Tento údaj je směrodatný pro

zápis klasifikace za pololetí u třídy (všechny známky, nikoli dle úvazků)

tisk vysvědčení tříd

vyhodnocení prospěchu třídy

přehledy prospěchu tříd za pololetí.

Do konkrétní třídy jsou zařazeni právě ti žáci, u nichž je v záložce Historie - Stav na konci pololetí uvedena tato třída v řádku pro příslušné období  nebo se jedná o aktuální pololetí a údaj ve sloupci třída není dosud vyplněn a žák nemá příznak zrušení.

Speciální hodnoty:

----  nezařazen (žák nebyl na konci období žákem školy, nebude umožněn zápis klasifikace za toto období)

-jš-  na jiné škole (žák nebyl na konci období žákem školy, bude umožněn zápis klasifikace za toto období, nutno však zapisovat v záložce historie tlačítkem zápis klasifikace).

Odlišnou funkci mají údaje v záložce podrobné údaje o pohybu žáka. Program striktně neprověřuje logickou souvislost tabulky historie a údajů o pohybu žáka.

Viz také:

Historie pohybu žáka

Historie tříd
Historie změn sledovaných údajů
Obecné pokyny pro vedení evidence

Uzávěrka před klasifikací