Historie pohybu žáka

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Historie pohybu žáka

viz také

Údaje v historii pohybu žáka umožňují získat přesný přehled o tom, kteří žáci byli k určitému datu ve třídě, kteří žáci přerušili studium, nově nastoupili do školy apod.

Přechází-li žák ze třídy do třídy normálně po skončení školního roku (ať již kvůli propadnutí či z jiných důvodů), vyplníme datum změny 1. 9. RRRR.

Odchází-li žák na jinou školu (normálně po skončení školního roku), vyplníme datum odchodu 31. 8. RRRR.

Záznam do historie pohybu bychom měli vložit u žáka zejména v případech:

přechází do jiné třídy (opakování ročníku, neabsolvování ročníku u mimořádně nadaného žáka či jiný důvod)

odchází ze školy (vyjma odchodu po úspěšném absolvování)

nastoupil do školy (vyjma standardního nástupu prvních ročníků).

přerušil studium či nastoupil po přerušení

 

Dále doporučujeme přečíst Historie žáka z hlediska přítomnosti ve třídě na konci klasifikačního období a Obecné pokyny pro vedení evidence.

Viz také:

Historie()

Historie tříd Historie změn sledovaných údajů

Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci klasifikačního období)HistZaka()

Obecné pokyny pro vedení evidence

PohybVeTride()

PohybZaka()

StavVeTride()

ZakVeTride()