ZakVeTride()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

ZakVeTride()

viz také

ZakVeTride(dDatum)

parametry:

dDatum - datum

popis:

Funkce vrací zkratku třídy, v níž byl žák k datu dDatum. Údaj je určen přednostně z údajů evidován od, do (položky EVID_OD, EVID_DO) a dále pak z podrobných záznamů o pohybu žáka.

Volání ZakVeTride({31.01.2001}) není totožnéHistorie([TRIDA-ZKR],[2010/11],]1]). Každá funkce totiž vychází z jiných dat. Totožný výsledek bude tehdy, když jsou všechny údaje v záložce historie žáka (vlastní umístění na konci každého pololetí a pohyby žáka) správně vyplněny - v souladu.

Příklad:

ZakVeTride({30.09.2001}) - vrací zkratku třídy, jejímž byl žák členem k datu 30. 9. 2001.

Viz také:

Historie()

Historie tříd()

HistZaka()

PohybVeTride()

PohybZaka()

StavVeTride()