PohybVeTride()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

PohybVeTride()

viz také

PohybVeTride(cDruh,cTrida,dDatumOd,dDatumDo)

parametry:

cDruh - obsahuje zkratku druhu pohybu (z tabulky HistZaku).

cTrida - zkratka třídy

dDatumOd, dDatumDo - časový interval

popis:

Funkce vrací počet žáků, kteří v daném časovém intervalu mají zaznamenán pohyb dle cDruh.

Možné hodnoty cDruh jsou:

- odchod ze třídy

+ nástup do třídy

-JŠ  odchod na jinou školu

-G   odchod na víceleté gymnázium

-Sp  odchod do spec. Školy

-Vy  vyloučen ze studia

-5   odchod pro neprospěch

-JD  odchod - jiný důvod

-PS  přerušení studia

---  žák zemřel

+JŠ  přechod z jiné školy

+PS  nástup po přerušení studia

*TN+ změna třídy (v rámci ročníku) - nástup

*TO+ změna třídy - opakování ročníku - nástup

*TN- změna třídy (v rámci ročníku) - odchod

*TO- změna třídy - opakování ročníku - odchod

Příklad:

PohybVeTride([-],trida,{01.01.2000},{31.12.2000}) - vrací počet žáků, kteří opustili třídu v roce 2000.

PohybVeTride([-],trida,[2010/11],[1]) - vrací počet žáků, kteří opustili třídu v 1. pololetí roku 2010/11, tedy od 2.9. 2000 do 31.12.2001.

Viz také:

Historie()

Historie tříd()

HistZaka()

PohybZaka()

StavVeTride()

ZakVeTride()