PAMinfo()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

PAMinfo()

PAMinfo()

parametry:

cReturn - defiuje údaj ,který má být vrácen (PLAT_STUP, PLAT_ZAKL, PLAT_CELK)

dDatum - určuje datum, k němuž má být údaj vrácen

lUvazek100 - logická hodnota, uvažovat úvazek 100 procent

popis:

Tato funkce vrací platové záležitosti s výhledem k datu.

příklad:

PAMinfo([PLAT_CELK],{01.01.2010},.F.)